Mobiasbanca

Mobiasbanca le propune clienţilor Agropiese TGR să beneficieze de programele comune de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor:

 • Credite pentru finanţarea activităţii curente în sumă de până la 1 000 000 lei, fără gaj
 • Credite pentru dezvoltarea afacerii: suma se acordă în funcţie de valoarea proiectului investiţional, pe un termen de până la 10 ani
 • Leasing, până la 75% din valoarea obiectului finanţării, pe un termen de până la 5 ani

Avantajele programelor Mobiasbanca:

 • Acces la creditare preferenţială din fonduri internaţionale
 • Rate ale dobânzii avantajoase pentru tinerii antreprenori
 • Grafic flexibil de rambursare a creditului, adaptat la activitatea sezonieră

Actele necesare pentru solicitarea creditului

 • Cererea/Chestionarul de acordare a creditului
 • ANCHETA (pentru administrator/ fondatorii/ acţionarii întreprinderii ce deţin mai mult de 5% cu o vechime nu mai mare de 1 an)
 • Proces-verbal al şedinţei adunării fondatorilor / consiliului (pt. S.A.) sau decizia unicului fondator
 • În cazul în care debitorul gajist este persoana terţă (juridica) se vor prezenta documentele 3, 6/12, 8, 10 şi 11
 • Licenţe de activitate /autorizaţii, certificate de calitate (dacă e cazul)
 • Copiile actelor de identitate ale beneficiarilor efectivi (persoane fizice)

Din dosarul juridic al clientului

 • Certificat de înregistrare
 • Contractul de constituire sau decizia de fondare
 • Statutul societăţii, cu toate modificările ulterioare

Date de contact:

Manager pentru creditare Iulia
022 812 388
022 256 456 /  022 812 586
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 81А

info@mobiasbanca.md
www.mobiasbanca.md