Grapa cu disc BDT-2,0

DATE GENERALE

 1. Grapa cu disc este destinată pentru prelucrarea superficială a solului pe podgorii, amplasate pe câmpii, terase cu distanţa dintre rânduri de 2,5-3,5 m.
 2. Grapa mai poate fi folosită pentru distrugerea buruienilor, dar şi în calitate de grapă cu o singură urmă de semănat pentru mărunţirea solului după arat sau cultivare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Denumirea indicelui

Unitatea de măsură

 

Marca

 

BDT-2,0

Tip

 

purtată

Lăţimea făşiei de prelucrare

m

1,8-2,0

Unghiul de atac al grapei

grade

10-30

Numărul urmelor de semănat

 

cu o urmă

Adâncimea prelucrării

mm

40-100

Productivitatea într-o oră de timp de bază, cel puţin

ha/h

3,5

Viteza de lucru

km/h

7-10

Dimensiuni de gabarit

mm

 

Lungimea

 

1725

lăţimea

 

1800-2000

Înălţimea

 

1125

Masa, cel mult

 kg

640

Numărul de personal de deservire

pers.

1 (operator)

Durata de viaţă, cel puţin

ani

8

Puterea tractorului

CP

60-80

Viteza de operare și unghiul de atac al bateriilor cu discuri sunt stabilite conform instrucțiunilor agronomului, în funcție de condițiile specifice pedoclimatice, gradul de contaminare a podgoriei și puterea tractorului, la care este tractat agregatul. Este necesar să se ţină cont de faptul că, pe măsura creșterii unghiului de atac, crește adâncimea de prelucrare, gradul de mărunţire a solului şi de tăiere a buruienilor, precum și rezistenţa de tracţiune a grapei. Pe soluri umede, poate ave aloc colmatarea bateriilor cu pământ şi resturi vegetale.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ

Pentru a asigura funcționarea corectă și sigură a grapei, personalul de deservire trebuie să respecte cerințele prevăzute în fişă tehnică.

Grapa este dirijată de operatorii tractorului. La deservirea grapei sunt admise persoane, care au susţinut un examen tehnic minim stabilit, au urmat un stagiu la locul de muncă şi un instructaj privind securitatea în muncă.

Lucrările de întreținere se vor efectua atunci când motorul tractorului nu este în funcțiune.

Nu rotiți organele de lucru cu mâinile goale.

Când se utilizează grapa, ESTE INTERZISĂ:

 • remedierea deranjamentelor;
 • efectuarea reparaţiilor și ajustărilor când motorul este în funcţiune;
 • aflarea imediat în fața grapei și lateral, aproape de grapă, în timpul funcționării ei.

PREGĂTIREA PENTRU OPERARE ŞI MODUL DE OPERARE

 1. Pregătirea pentru operare
  1. Verificați acuratețea și fiabilitatea conexiunii subansamblurilor şi pieselor grapei.
  2. Toate conexiunile cu șuruburi trebuie să fie strânse sigur.
 2. Modul de operare
  1. Înainte de a începe lucrul, verificaţi toate conexiunile subansamblurilor, acordând o atenţie deosebită corectitudinii fixării unghiului de atac al partiţiilor de disc.
  2. Bateria cu discuri trebuie ţinută sub control special în timpul funcționării.

Bateriile cu discuri constau dintr-o multitudine de piese conjugate, îmbrăcate pe axă și fixate cu contrapiuliță. Acest lucru duce la slăbirea inevitabilă a elementului de fixare a discurilor în perioada inițială de exploatare a acestora din cauza comprimării sub sarcina de lucru capetelor pieselor conjugate.

Slăbirea elementului de fixare a bateriei cu discuri duce la deteriorarea discurilor, bobinelor, axei. Prin urmare, după prelucrarea primelor (după asamblarea bateriilor cu discuri) 20 de hectare este necesar să strângeți piulițele axelor bateriilor. Strângeţi piuliţa axului până la refuz, fixând-o cu contrapiuliţă. În procesul lucrului, asigurați-vă că toate discurile bateriilor se rotesc.

ÎNTREȚINERE

Tipurile și intervalele de întreținere trebuie să corespundă celor specificate în tabel. Exploatarea grapei fără o întreținere regulată este interzisă.

Tipuri de întreținere

Termenul efectuării întreţinerii

Întreţinere pe ture înainte de începerea sezonului de lucru (Î-E)

La fiecare 10 de ore sau la fiecare tură

Prima întreţinere (Î-1)

După fiecare 60 de ore de funcţionare

Întreţinere înainte de începerea sezonului de lucru (Î-E)

Înainte de începutul sezonului de lucrări

Întreţinere la depozitare

La pregătirea pentru depozitare, în perioada depozitării, la scoaterea din depozit

Lista de lucrări în funcție de tipul de întreţinere

Întreținere lunară (ÎL)
 1. Se vor curăţa de praf, resturi vegetale şi murdărie suprafețele exterioare;
 2. Se vor examina bateriile și componentele acestora;
 3. Se va verifica deplinătatea setului, starea tehnică a componentelor, fixarea conexiunilor mecanismelor, lipsa scurgerii prin garniturile de etanşare a lubrifiantului, corectitudinea remorcării cu tractorul;
 4. Se vor lubrifia componentele grapei.
Prima întreținere (Î-1)
 1. Se vor curăţa de praf, resturi vegetale şi murdărie suprafețele exterioare și organele de lucru;
 2. Se va verifica prin revizie deplinătatea setului, fixarea conexiunilor, lipsa scurgerii prin garniturile de etanşare a lubrifiantului, corectitudinea tractării la tractor, starea de funcţionare a reflectoarelor.

GARANȚIILE PRODUCĂTORULUI

Este garantată buna funcţionare a grapei în decurs de 12 luni de la punerea ei în exploatare (în condiții normale de utilizare), dar nu mai târziu de 6 luni de la data preluării acesteia de către consumator.

LUBRIFIANTUL RECOMANDAT – LITOL-24.